Türkiye’de En Mutlu Çalışanlar Hangi Sektörde?

Sosyal Paylaşım

Çalışanların anonim olarak şirketler hakkında bilgi paylaşmalarına ve bilgi sahibi olabilmelerin olanak sağlayan İşkolig, Türkiye’deki çalışanların mutluluk analizini hazırlayarak, bir infografikte bu bilgilere yer verdi. İşkolig, 2013’ün ilk 6 ayını ele alan bu verilerin, ilerleyen zamanlarda her yarı yılda yenileneceğinin de haberi veriyor.

Elde edilen veriler incelendiğinde katılımcıların %41’i işlerinden memnun olduklarını belirtiyor. Bu %41’lik bölümün %51’ini kadınları oluştururken, %49’luk bölümünü ise erkekler oluşturmakta. Şehirlere göre mutluluk ve memnuniyet ele alındığında İzmir %51 ile öne çıkarken, sonrasında %49 ile Ankara ve %44 ile İstanbul geliyor.

Çalışanların şirketlerinde en çok şikayet ettikleri konularda başı üst yönetim çekerken, ikinci sırada ise takdir ve geribildirimin olduğu görülüyor. Türkiye’deki en mutlu çalışanlar ise elektronik sektöründe yer alıyor.

Yaşlara göre mutluluk ele alındığında 22-26 yaş grubu arasındaki çalışanların %55’i yaptıkları işten mutluluk duyarken, 27-30 yaş grubunda bu oran %41’e, 30 ve üstü yaş grubunda ise %35’e düşüyor.

işkolig çalışan mutluluğu

http://eticaretmag.com/turkiyedeki-en-mutlu-calisanlar/

Leave A Comment?