Savaşın Generalleri, Generallerin Savaşı

Sosyal Paylaşım

2012 yılında yayınlanan “Son İyi Savaş” kitabıyla 2. Dünya Savaşı tarihine meraklı okurlara farklı ve keyifli üslubuyla ulaşan Bekir Bülend Özsoy’un yeni kitabının adı “Savaşın Generalleri, Generallerin Savaşı”.okuyucuyla buluştu.

Özsoy ikinci kitabında yine 2. Dünya Savaşını ele alıyor fakat bu sefer özellikle askeri ve politik anlamda komuta kademesi içindeki ilişkilerin savaşın seyrini değiştirmeye yönelik çok farklı stratejilere yol açtığını; bir çoğu Dünya askeri tarihine geçmiş olan 13 generalin gerek kişisel gerekse de taktiksel anlamda ayrıntılı özelliklerini okuyucularıyla paylaşıyor.

SAVASIN GENERALLERI

Savaş sahnesinde karar verici olmanın getirdiği sorumlulukları taşıyabilmek için ne denli bir karaktere sahip olmak gerekliliğini; askeri alanda alınan eğitim ve öğrenimin yanında önsezi, kararlılık, iletişim ve aklıselim özelliklerinin gerek ateş hattında gerekse de masa başında ne kadar hayati olduğunu her bir generalin çarpıcı hikayelerinde görmemiz mümkün.

Kısaca bahsetmek gerekirse ciddi bir tarih okurunun kaleminden çıkan bu kitap; Dwight Eisenhower’dan Erwin Rommel’e, George S. Patton’dan, Isokuru Yamamoto’ya, Georgy Zhukov’dan Karl Heinz Guderian’a savaş sanatının inceliklerini gösteren generallerin sadece düşmanla değil kendi saflarında da amansızca savaştıklarını gösteriyor.

Leave A Comment?