Emek Yoksa Ben de Yokum

Sosyal Paylaşım

İstanbul’un ve özellikle Beyoğlu’nun çehresi kentsel dönüşüm ve imar planlarıyla hızla değişiyor. Kentin simgesi niteliğindeki bazı yapılarda bu değişimden payını alıyor. EMEK sineması da bunlardan biri. Yıkım kararı protestolarla karşılansa da EMEK sinemasının yıkımı durdurulamadı. Böylece bir tarihi ve kültürel değerimize daha veda ettik. Atillâ Dorsay’ın yıkılan Emek Sineması çevresinde, dünden bugüne Beyoğlu’nun geçirdiği bütün değişimleri de fotoğraflarla destekleyerek hazırladığı bu kitap, bir kültür semtini kurtarmak üzere verilen çabaları da topluca gösteriyor.

Leave A Comment?