Dışa Yolculuk

Sosyal Paylaşım

Dışa Yolculuk, Virginia Woolf’un 1910-1915 yılları arasında yazdığı ilk romanı. Woolf, 1912 yılında romanının ilk taslağını bitirmesine rağmen, bu dönemde ağır bir ruhsal çöküntü geçirdiğinden romanın yayımlanması 1915 yılına dek ertelendi.

Dışa Yolculuk, yazarın daha sonraki yapıtlarında karşımıza çıkacak olan teknik ustalığın, serbest dolaylı anlatımın ve kadın bilinçlenmesine odaklanışın, cinsellik ve ölüm temalarının da öncüsü. Yine de Woolf, bu ilk kitabında klasik romana daha yakın bir çizgide sürdürür anlatısını. Bu kitap, 20. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran bilinç akışı tekniğine geleneksel anlatıdan geçişin en iyi örneği.

Londra’nın dış mahallelerinden birinde halalarının yanında kapalı bir yaşam süren genç ve masum Rachel Vinrace, küçük bir grupla birlikte, babasının gemisiyle Güney Amerika’ya yolculuk eder. Bu yolculuk Rachel için içsel bir yolculuğun da ilk adımı olacaktır.

Woolf’un sonraki romanı Mrs. Dalloway’in Clarissa Dalloway karakterini ilk kez ortaya çıkardığı Dışa Yolculuk’ta otobiyografik öğelerle yazarın iç dünyasının, aşklarının, tutkularının, inançlarının ve özyaşamının izlerini görmek mümkündür.

VİRGİNİA WOOLF

Çeviren: İlknur Özdemir

Leave A Comment?