Atölye Modern sonbahar dönemi programları açıklandı!

Sosyal Paylaşım

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern’in sonbahar dönemi 2 Kasım 2013’te başlıyor.

Atölye Modern Sonbahar Dönemi Programları

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Semineri

(AICA Türkiye İşbirliğiyle)

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

Gündüz Programı: 
12 Kasım 2013 – 21 Ocak 2014
Salı günleri, 10.30 – 12.30

(26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde seminer 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecektir.)

(31 Aralık tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Akşam Programı: 

6 Kasım 2013 – 22 Ocak 2014
Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(1 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde seminer düzenlenmeyecektir.)
Eğitmenler

Esra Aliçavuşoğlu

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,
Yardımcı Doçent Doktor

Uşun Tükel 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Profesör Doktor

Fırat Arapoğlu
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Öğretim Görevlisi

Osman Erden
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü,

Yardımcı Doçent Doktor

Bu seminer programında 19.yüzyıldan günümüze Batı sanatının evreleri; sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimi; sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiği ayrıntılı olarak ele alınıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor. Bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceleyen seminer; katılımcılarına Modern sanatın avangard akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağını sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

Türkiye’de Çağdaş Sanat Semineri 

(AICA Türkiye İşbirliğiyle)

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

Gündüz Programı: 
15 Kasım 2013-31 Ocak 2014

Cuma günleri, 10.30-12.30

(22 Kasım ve 13 Aralık 2013 tarihlerinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Akşam Programı: 

12 Kasım 2013-28 Ocak 2014

Salı günleri, 19.30 – 21.30

(31 Aralık 2013 ve 21 Ocak 2014 tarihlerinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Eğitmen 

Burcu Pelvanoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Doçent Doktor

Türkiye’de Çağdaş Sanat başlıklı seminer programında; kaynakları ve
dinamikleri, dünya sanatındaki yeri, ilk örneklerinden günümüze gelişimi ve
tarihsel okuma biçimleri bakımından Türkiye’de modern resmin doğuşu ve
çağdaş sanatın gelişimi işleniyor. Sanatın yeni ve çağdaş oluşumları, son yıllardaki dinamikleri ve günümüz sanatı ele  alınıyor. Batı sanatı ile karşılaştırmalı örneklerin de incelendiği programda, katılımcıların disiplinlerarası okumalarla Türk resminin kültürel ve ekonomik gelişimini anlamaları ve sosyo-kültürel analizlerle yeni bakış açıları geliştirmelerine aracı olunuyor.

Programda ele alınacak başlıklar arasında Batılılaşma dönemi ve Osmanlı’da resim sanatının doğuşu; Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Halil Paşa gibi ustalar; Çallı Kuşağı sanatçıları, Cumhuriyet Dönemi’nde sanatçı gruplaşmaları ile Türkiye’de Çağdaş Sanat yer alıyor.

Sanatsal Düşünce Semineri

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

7 Kasım – 26 Aralık 2013
Perşembe günleri, 19.30-21.30

Eğitmen

Nusret Polat  
Okan Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Yönetimi Bölümü Başkanı,

Yardımcı Doçent Doktor

Yeni Atölye Modern programlarından biri olan Sanatsal Düşünce Semineri, katılımcılarını modernite içinde sanat tarihi ile sanata ilişkin fikirlerin tarihi arasındaki bağlantı noktalarını göstererek ve sanatı fikirler tarihinin bir parçası olarak okumaya davet ediyor.

Sanatsal imgelerin arkasındaki estetik, metafizik, sosyolojik ve siyasi fikirleri okuyabilmek; sanatı, günümüzde çokça ifade edildiği gibi disiplinler aşırı bir alan olarak anlayabilmenin temelini oluşturuyor. Felsefe, sosyoloji, tarih, siyaset, antropoloji vb. gibi birçok farklı disiplini içinde barındıran çağdaş sanat, ancak bu alanlarla ilişkili bilgiler eşliğinde okunabildiği zaman anlaşılabiliyor.

8 hafta güz dönemi ve 8 hafta da bahar dönemi olmak üzere planlanan bu seminer dizisi; Kant’dan Diderot’ya ve Hegel’e, Courbet’den Manet’ye, Picasso’dan Duchamp’a, Nietzsche ve Adorno’dan Greenberg’e ve Benjamin’e, Bourdieu ve Foucault’dan Deleuze&Guattari’ye ve Nicolas Bourriaud’ya… sanat ve düşünce tarihinin kurucu isimlerinin, modern ve çağdaş sanatın fikirler (ve dolayısıyla imgeler) dünyasına yaptığı katkıların izini sürmeyi amaçlıyor.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Mario Levi ile

Etkinlik Süresi: 6 Hafta

13 Kasım – 18 Aralık 2013
Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arıyor. Yazı yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Esin Fabrikası Bahar Korçan ile

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

2 Kasım-23 Kasım 2013
Cumartesi günleri, 10.30-12.30

Yeni Atölye Modern programlarından biri olan Esin Fabrikası, katılımcılarına tasarımcılarla birlikte çağdaş tasarım çalışmaları gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Bahar Korçan’ın yönetiminde gerçekleştirilen Esin Fabrikası, moda kavramına ve modanın diğer disiplinlerle, sanatın farklı uygulama alanlarıyla ilişkisine odaklanıyor. Esin kaynağı olarak durumların, olguların ve değişimlerin yaratım sürecinde nasıl yeniden ele alınabileceğini ve nasıl özgürce yorumlanabileceğini kendi çalışmalarından örneklerle katılımcılarıyla paylaşan sanatçı; malzemenin beden, mekân ve dünya ile psikolojik, çevresel, ekonomik vb. çeşitli bağlamlardaki ilişkisini sorgulayarak moda kavramı üzerine farklı bir perspektif sunuyor.

Proje Atölyesi Seçkin Pirim ile  

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

7 Kasım-28 Kasım 2013
Perşembe günleri, 19.30 – 21.30

Proje Atölyesi, katılımcılara sanatçılarla birlikte sanat projeleri gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

Seçkin Pirim’in yönetiminde gerçekleştirilen Proje Atölyesi, “disiplin” kavramından yola çıkarak işimizde ve özel yaşamımızda bize sunulan ya da kendi yarattığımız kurallar ve önlemler bütününü yeniden düşünmeye davet ediyor. Katılımcılar, zıt gibi görünen ancak yaşamımızda farklı dengeler oluşturan disiplin ve özgürlük kavramlarını, deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak önce bir fikre ve ardından da sanatsal bir üretime taşıyorlar. Program kavramsal açılımlar ve örnek sanat çalışmalarının değerlendirilmesiyle başlıyor. Katılımcılar tasarım ve üretim aşamalarını içeren toplam dört haftalık uygulama sürecini kağıttan heykeller ve kitap sanatı üreterek tamamlıyorlar.

Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için: 0212 334 73 48 ve atolyemodern@istanbulmodern.org 

Leave A Comment?